KAJIAN PELAKSANAAN KSSR – Borang Soal Selidik (Guru)

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sedang menjalankan
kajian pelaksanaan KSSR. Sehubungan itu, borang soal selidik guru ini disediakan bagi mendapatkan
pandangan guru terhadap pelaksanaan KSSR.

SILA KLIK DISINI UNTUK MENGISI SOAL SELIDIK TERSEBUT

Sila klik ‘ YANG BERIKUTNYA’ di bahagian bawah web tersebut untuk memulakan soal selidik.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Sekolah Kebangsaan Alam Damai © 2011-2014 diselenggara oleh ceritawan.com